top of page
Jaroslav Rotbauer Woodcut Poster Art

Czech woodcutter and painter Jaroslav Rotbauer, born 1929 in Prague, artistically belonging to the 1950's generation of the East-European Avant-Garde, Post-WWII Moderne and Post-Moderne, early Industrialist Abstraction and Existentialist Expression, friend of the writer Bohumil Hrabal and school- mate of Vladimír Boudník, Hanes Reegen, Zdeněk Bouše and Jaroslav DočekalSimon Brett's 2002 An Engraver's Globe review includes Jaroslav Rotbauer among the 100 Most Influential Woodcutters of the XX Century. The entire collection is being curated near Praha, central Bohemia, Czech Republic.

Český grafik a malíř Jaroslav Rotbauer, narozený 1929 v Praze, umělecky náleží k poválečné generaci východoevropské avantgardy, moderny a post-moderny, rané industriální abstrakce a existenciální exprese. Přítel spisovatele Bohumila Hrabala, spolužák Vladimíra Boudníka, Hanese Reegena a Jaroslava Dočekala. Prestižní ročenka An Engraver's Globe vydaná Simonem Brettem v roce 2002 uvádí Jaroslava Rotbauera mezi stovkou nejvlivnějších dřevorytců dvacátého století. Celý jeho umělecký odkaz nyní sídlí a je spravován v Čechách, nedaleko Prahy.

bottom of page